Scamper

SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

S: Substitude (Yer değiştirme): Bu aşamada teknik için kullanılan nesneyle aynı görevi üstlenecek yeni bir nesne bulunmaya çalışılır ve öğrenciye bunun üzerine soru sorulur.

Çatal yerine ne kullanabilirsin?

C: Combine (Birleştirme): Bu aşamada kullanılan nesnenin başka hangi nesnelerle bir arada kullanılabileceği, bir araya getirilebileceği sorgulanır.

Çatalı başka hangi nesnelerle birleştirirsin? 

A: Adapt (Uyarlama): Bu aşamada nesnenin yokluğunda ne yapılabileceği düşünülür.

Çatal hiç icat edilmeseydi yerine ne kullanırdın?

M: Modify, magnify, minify (Değiştirme, büyütme, küçültme): Nesnenin başka türlü olma ihtimali araştırılır. 

Çatal daha büyük, küçük ya da ağır olsaydı nasıl olurdu?

P: Put the other uses ( Başka amaçlarla kullanma): Nesnenin başka hangi amaçlarla kullanılabileceği sorgulanarak pratik zeka geliştirilir. 

Çatalı yemek yemek dışında ne için kullanırdın, onunla başka neler yapabilirdin?

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma): Nesnenin bütünselliği fikir üzerinde bozulmaya çalışılır. Bu aşamada detaylar da keşfedilmiş olur. 

Çatalın hangi parçasını çıkarabilirsin?

R: Reverse, Rearrange (Ters düz etme, yeniden düzenleme): Öğrencinin nesneyi kendisinin nasıl tasarlayacağı sorulur. Böylece nesneyi sorgulamaya, eleştirmeye yönlenir ve bu kusurları gidermek için plan yapar.

Çatalı sen tasarlasaydın nasıl olurdu?

Özetle; yedi farklı aşamadan oluşan SCAMPER tekniği çocukların düşünme, sorgulama, keşfetme, eleştirme, alternatif üretme, onarma, çözüm üretme gibi kabiliyetlerini güçlendirir. Bu kabiliyetler her insanda bir miktar bulunsa da her birinin peş peşe dizilmiş, bilinçli bir şekilde öğrenilmiş ve uygulanmış olması çocuğun gelecek yaşamındaki davranış biçimini ve alışkanlıklarını da değiştirir. Gelecek yaşamlarında öğrenme, üretme, çözüm, başa çıkma gibi koşullarda durumu sistemli bir düşünce yapısıyla ele almalarına, birçok şeyi gözden kaçırmamalarına yardımcı olur. 

 

Bize Ulaşın
Bizimle İletişime Geçin
Merhaba.
Nasıl yardımcı olabiliriz?