Drama Etkinlikleri

Pusula Anaokulu’nda okul öncesi yaştaki öğrencilerimiz ile drama etkinlikleri yapılmaktadır. 

Drama çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir. 
Bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocukta doğuştan var olan yaratıcılığı geliştirmektir.

“–mış gibi yapma” olarak ifade edilen drama ile çocuklar yaratıcı bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları sırasında yaşantı yoluyla öğrenmektedirler.

Dramanın çocukların gelişimini bütüncül olarak destekleme özelliği vardır. Çocuk bir duyguyu, düşünceyi, olayı doğaçlama, rol oynama gibi teknikleri kullanarak sergilerken tüm gelişim alanları olumlu yönde desteklenmiş olur. Çocuklar için hazırlanan eğitim programlarında drama etkinliğine yer verilmesinin yararları arasında yaratıcı düşünmeyi teşvik etme, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlama, eleştirel düşünme, dinleme, işbirliğini yapma ve empatik becerinin gelişimini destekleme, pozitif bakış açısı ile bakmayı kazandırma, gelişim alanlarını destekleme sayılabilir. Ayrıca drama; çocuğun, kendini özgürce ifade etmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesi, bağımsız düşünebilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi ve kendini tanıması açısından etkili bir eğitim yöntemi olarak düşünülmektedir. Okul öncesinde drama çalışmalarına katılan çocuk, yaratıcı davranışlarla yeni yollar bulma ve rol oynamayla çatışmaları çözme kapasitesini geliştirir. Çocukta grup içinde bağımsız olma, kurallara uyma, birlikte karar verme becerisi gelişir, doğru ahlaki yargılar oluşur. 

Çocukların kendileri ve içinde yaşadıkları çevreleri ile ilgili bilgilerini artırır, kendilerine ve çevreye karşı duyarlı olmaları ve olumlu tutum oluşturmalarına destek olur, yaşanılan çevreye karşı duyarlılık kazandırır. Drama alternatif dünyaları çocuklara tanıtır ve farklı bakış açılarına saygı geliştirir. 

Çocuklar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini dramada hayali bir dünya yaratmak için kullanır ve dramada tasarladıkları durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve ilişkileri incelemeyi öğrenirler. Bunların yanı sıra, çocuklar girdikleri rollerle özdeşim kurarak ilişkileri, olayları araştırırlar. Bunun sonucunda da çocukların kendilerini ifade etmeleri, başkalarına karşı duyarlı olmaları ve grupla bir şeyler yapmaları desteklenir.

 

Bize Ulaşın
Bizimle İletişime Geçin
Merhaba.
Nasıl yardımcı olabiliriz?